Tezahür: 24 Mayıs 2017

Pınar Akkuzu ve Gülden Arsal ile Şatonun Altında'yı konuştuk.