Tezahür: 10 Mayıs 2017

Özgür Kaymak'la Şehir Tiyatroları’nın 33. Genç  Günler’ini konuştuk.