Tezahür: 21 Aralık 2016

Samuel Beckett, Üçleme  ve Godot’u beklerken üzerine konuşmalar.