Tezahür: 7 Aralık 2016

Ahmet Melih Yılmaz'la Mek’an Sahne'yi konuştuk.