7 Mayıs 2013

7 Mayıs 2013: Berne Deklarasyonu'nun "Türkiye'de İklim Finansmanı: Dünya Bankası Temiz Teknoloji Fonu'nun (CTF) Türk Enerji Sektörünün Dönüşümüne Katkısı" adlı Eylül 2011 tarihli raporu'ndan yola çıkarak, CTF gibi fonları ve Türkiye'nin bu fonları neden istediğini Erkin Erdoğan anlatıyor.