19 Kasım 2013

19 Kasım 2013: Marmara Denizi´nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi projesi (MAREM) başkanı hidrobiyolog Levent Artüz Su Hakkı'nda Marmara Denizi'nde yaşanmakta olan kirliliğin nedenlerini ve boyutlarını anlatıyor.