Önce Sağlık: 6 Ocak 2012

Önce Sağlık: 6 Ocak 2012: Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Tabip Odası Etik Kurul üyesi Avukat sait Ümit Erdem'le 'Sağlıkta Dönüşüm' adıyla yapılan yeni sağlık politikalarının hastalara etkisi üzerine sohbet.