Önce Sağlık: 17 Şubat 2012

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Alp Üçok'la şizofreni hastalığı hakkında konuştuk.