Önce Sağlık: 13 Nisan 2012

Önce Sağlık: 13 Nisan 2012: Selim Badur ve Betigül Öngen, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nden Kadir Ağsu ve Emine Ermiş'le sağlıkta taşeron çalıştırma konusunu konusunu konuştular.