Önce Sağlık: 14 Aralık 2012

Önce Sağlık: 14 Aralık 2012 : İstanbul Tabip Odası, İnsan Hakları Komisyonu'ndan Dr. İncilay Erdoğan'la sağlık hakkı üzerine konuştuk.