Önce Sağlık: 8 Mart 2013

Önce Sağlık: 8 Mart 2013 : Önce Sağlık'ta İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesi ve İstanbul Tabip Odası Kadın Kolu üyesi, Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Birimi Koordinatörü, feminist, aktivist Prof. Dr. Şahika Yüksel'le, toplumsal cinisyet eşitliği, kadına karşı şiddet ve kadın politikaları hakkında konuştuk.