Önce Sağlık: 22 Kasım 2013

Önce Sağlık: 22 Kasım 2013 : İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen'le bu sefer sağlık çalışanlarının sağlığı konusunu ele aldık.