Önce Sağlık: 3 Ocak 2014

Önce Sağlık: 3 Ocak 2014 : Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nden ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hülya Akın ile aile hekimliği konusunu konuştuk.