Altin_Saatler 26 Aralık 2012

Altin_Saatler 26 Aralık 2012 Konu: Kentsel Dönüşüm Yasası, Uygulama Yönetmeliği'ndeki 15 Aralık 2012 tarihindeki değişiklikler. Konuk: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsün'nden Dr. Şeref Polat ve Dr. Cüneyt Tüzün.