Altin_Saatler 6 Mart 2013

Altın_Saatler 6 Mart 2013 Bu hafta Altın Saatler'de Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve İstanbul Arşatırmaları Bilim Dalı Başkanı Prof. Recep Bozlağan konuğumuzdu. Yerel yönetim, kent yönetimi, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve İtanbul'un sorunları hakkında konuştuk.