Acik_Mimarlik 22 Kasım 2012

Acik_Mimarlik : 22 Kasım 2012 Batu KepekçioÄlu ile Ä°stanbul Tasarım bienalinde yarattıkları iŠüzerine konuÅuyoruz.