Tohumdan Hasada 13 Ocak 2012

Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam'da, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nden Çare Olgun Çalışkan'la geçen hafta ihalesi ertelenen 3. Köprü projesinin İstanbul'a ve doğal çevresine olacak etkileri hakkında konuştuk.