Tohumdan Hasada 20 Temmuz 2012:

Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam'da, Doğa Derneği Başkanı Güven Eken'le Rio+20 Zirvesi ve Halkların Zirvesi izlenimleri hakkında.