Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam 4 Ocak 2013

Tohumdan Hasada 4 Ocak 2013: Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BETAM'dan Dr. Barış Gencer Baykan'la, iklim değişikliği ve çevre sorunları, çevre ve enerji politikaları, kent politikaları, çevre ve iklim mücadelesi açısından Türkiye'de ve dünyada 2012'yi değerlendirdik.