Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam: 22 Şubat 2013

Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam 22 Şubat 2013: WWF Doğa Koruma Müdürü ve Tabiat Kanunu İzleme Girişimi'nden Buket Bahar Dıvrak'la Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı hakkında konuştuk.