Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam: 29 Kasım 2013

Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam 29 Kasım 2013 Ziraat Mühendisi Beyhan Uzunçarşılı ile İSKİ'nin atık su projesi ile tehdit altında olan İstanbul Gümüşdere'deki tarım arazilerinin nasıl kurtulduğunu konuştuk.