Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam: 11 Nisan 2014

Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam 11 Nisan 2014 Konuğumuz Buğday Derneği Şişli Ekolojik Pazar Koordinatörü Leyla Aslan'dı. Buğday Derneği tarafından Küçük Çekmece'de kurulan yeni ekolojik pazarı konuştuk.