Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam: 16 Mayıs 2014

Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam 16 Mayıs 2014 Soma maden kazasının ardından Soma'da tarımın ve hayvancılığın nasıl tükendiğini ve Somalının madende çalışmaya nasıl mecbur edildiğini konuşarak başladığımız programda Ayzen Atalay Durmuşoğlu ile Anadolu'da tarım ve buğdayı konuştuk.