Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam: 15 Ağustos 2014

Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam: 15 Ağustos 2014 Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam'da kuraklık konusunu işlediğimiz dizinin 4. ve son bölümünde bireyler olarak su ile ilişkimizi ve su kullanımında dikkat edeceğimiz konuları Buğday Ekolojik Yaşam Rehberi'nde de aynı konuda bir yazısı yayımlanan Emre Rona ile konuştuk.