16_21 Temmuz 2012: Akdeniz Bölgesel Permakültür Buluşması'ndan İzlenimler 1. Bölüm

16 - 21 Temmuz 2012: Marmariç Köyü'nde bir araya geldi. Birincisi gerçekleşen Akdeniz Bölgesel Permakültür Buluşması'nı Açık Dergi'de Deniz Koloğlu'yla yerinde takip ettik.