18 Ekim 2012: Yusuf Atılgan Sempozyumu: Fatih Özgüven

Açık Dergi'de Modern Türkçe edebiyatın nev-i şahsına münhasır yazarlarından Yusuf Atılgan'ın eserinin çeşitli açılardan konuşulduğu sempozyumda Fatih Özgüven'in yaptığı konuşmayı dinledik.