Açık Bilinç 10 Şubat 2015

Açık Bilinç 10 Şubat 2015 Uyudukları odada ışık açık bırakılan çocuklarda niye daha sıklıkla miyop görülüyor?Gece ışığı miyopa neden olur mu? İki olay arasındaki bir ilişkinin yalnızca bir korelasyon (bağıllık) olup olmadığı sorusu, bilim felsefesinde önemli yer tutuyor. Bilimsel veriler ışığında "korelasyon mu, nedensellik ilişkisi mi?" sorusu nasıl cevaplanabilir?