Açık Yeşil 25 Haziran 2014

25 Haziran 2014 Dünya Bankası'nın yayınladığı Climate Smart Development başlıklı rapordan yola çıkarak iklim değişikliği ile mücadelenin refahı nasıl arttıracağı konusunu ele aldık.