Tezahür: 26 Ekim 2016

Emre Tandoğan'la Küçük Salon'u konuştuk.