Açık Dergi: 20 Eylül 2016: Gayan: Erhan Arık

Fotoğrafçı Erhan Arık'la Depo'da açılan Gayan sergisi vesilesiyle biraradayız.

Bellek, hikaye ve şimdi üzerine bir "güncel" jenosit sergisi.