Açık Dergi: 27 Nisan 2016: Hate Radio Yönetmeni Milo Rau ile Söyleşi

Hate Radio Yönetmeni Milo Rau ile Demokratik Soykırımlar ve 1989 Devrimi'nin Karanlık Yüzü hakkında.