Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jetona: 29 Mart 2016

Avrupa’ya giden ilk Osmanlı sefiri 28 Çelebi Mehmet’in gözlemleri. Avrupalı tüccar ve tacirler.