Ihsan Oturmak: Monoton ve Gri Bir Manzarada Kusuru Bulmak

Diyarbakır doğumlu sanatçı İhsan Oturmak'la "Üç Kusurlu İşlem: Aşiret, Mektep, Medeniyet" başlığını taşıyan resim sergisi vesilesiyle Tütün Deposu'nda bir sohbet.

http://www.depoistanbul.net/tr/activites_detail.asp?ac=140