Açık Dergi: 2 Şubat 2016: Tarlabaşı Toplum Merkezi / Burada Herkese Yer Var