Bugünün Türkiyesi: Kendi Anayasasına Uymayan Bir Ülke

Diğer Program: 
Açık Gazete

Bugünün Türkiyesi: Kendi Anayasasına Uymayan Bir Ülke

27 Nisan 2016

Cengiz Aktar'la, Türkiyenin dünyadaki algılanışını 2000'lerin başındaki ilk yıllarla bugünü karşılaştırarak değerlendirdik. Bu değerlendirmeden yola çıkarak, Anayasa Profesörü Kemal Gözler'in "1982 Anayasası Hâlâ Yürürlükte mi?" başlıklı çok önemli makalesine değindik: "Türkiye Cumhuriyetinin şu an içinde bulunduğu sorun, kendi Anayasasına kendisinin uymaması sorunudur."

27 Nisan 2016 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Nereye Doğru podcast servisi: iTunes / RSS

Açık Gazete'de Nereye Doğru köşesinde Cengiz Aktar'la, Türkiyenin dünyadaki yerini ve algılanışını 2000'lerin başındaki ilk yıllarla bugünü karşılaştırarak değerlendirdik.

2000'li yılların başında Türkiye'nin son derece olumlu bir algılanışı olduğunu hatırlatan Cengiz Aktar, aynı konuda Haberdar'da yayımlanan yazısında* o yılların Türkiyesi için şöyle bir değerlendirmede bulunuyor:

"Müstakbel AB üyesi, makroekonomik dengeleri tutturmuş başarılı ekonomik altyapı, ciddî yabancı yatırım sermayesi girişi, patlayan turizm, dünya üzerinde hem resmî hem sivil diplomasi mecralarında görünürlük, Balkanlardan Kafkasya’ya Rusya’dan Afrika’ya ve tabii Ortadoğu’da sözü merak edilen ülke, komşulara uzatılan barış eli, halkta görülmemiş bir özgüven duygusu, geleceği her bakımdan parlak bir outsider…"

Bugünlerin Türkiyesi içinse şöyle diyor:

" Hukuk sistemi külliyen çökük, Türkiye artık bir hukuk devleti değil, farklı ve rakip hukukların çarpıştığı bir kabile devleti.... İstisnasız bütün uluslararası göstergelerde Türkiye nal topluyor. Hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve yolsuzluk, insanî gelişme, doğa koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, ahenkli kentleşme, katılımcı demokrasi, basın özgürlüğü, sosyal medya özgürlüğü, eğitim ve okuryazarlık, bilgiyi kullanabilme becerisi, matematik, kitap okuma, insan haklarına saygı, cinsiyet uçurumu, fırsat eşitliği, yaşanabilir ülkeler, gelir eşitsizliği, hepsinde ama hepsinde Türkiye, bütün afra tafraya rağmen sonlarda. "

Cengiz Aktar'ın Türkiye'de hukuk sisteminin çöktüğüne dair teşhisinden yola çıkarak, Türk Anayasası Sitesi'nde yayımlanan, Anayasa Profesörü Kemal Gözler'in 1982 Anayasası Hâlâ Yürürlükte mi? Anayasasızlaştırma Üzerine Bir Deneme ** başlıklı çok önemli makalesine değindik.

Kemal Gözler günümüzün Türkiyesi ile ilgili çok önemli tesbitler içeren detaylı makalesini şöyle bitiriyor:

"Türkiye Cumhuriyetinin şu an içinde bulunduğu sorun, kendi Anayasasına kendisinin uymaması sorunudur."

 

* Yazının tamamı burada: Türkiye artık merak değil endişe ve alay konusu (Cengiz Aktar, Haberdar, 26 Nisan 2016)

** Makalenin tamamını okumak için tıklayın: 1982 Anayasası Hâlâ Yürürlükte mi? Anayasasızlaştırma Üzerine Bir Deneme (Kemal Gözler, Türk Anayasası Sitesi, 26 Nisan 2016)