Dünya Tabipler Birliği'nden Ankara'ya çağrı: Yeni yasayı geri çekin

Makale - Yorum - Analiz
-
Aa
+
a
a
a


Dünya Tabipler Birliği, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen ya da hakkında 'güvenlik soruşturması' açılan doktorların çalışma alanlarını kısıtlayan kanun teklifinin kabulü "Utanç verici" dedi ve hükümeti geri adım atmaya çağırdı. 

 

DTB Konsey Başkanı Dr. Ardis Hoven, "Tasarı utanç vericidir. Binlerce doktorun çalışma hakkına yönelik açık bir ihlaldir. Doktorlar çalışma yaşamının dışına itilirken hastası, yoksulu, engellisi ve yaşlısı başta olmak üzere Türk halkı ihtiyaç duyduğu hizmetlerden yoksun kalacaktır. Bir hükümet neden binlerce doktorunu çalışmaktan men eder ki?" dedi.

Hoven, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a hitaben bir de mektup kaleme aldı: 

“Tıp mesleğini ve sağlık hizmetleri sunumunu tehdit eden uygulamaları büyük üzüntüyle karşılıyoruz. Tıp mesleği, tıbbi tarafsızlık dâhil olmak üzere açık ve kabul edilmiş etik ilkeleri rehber alır; uygulamalarda ‘bilinç ve vicdanla, saygınlıkla ve örnek tıbbi uygulamalar doğrultusunda hareket eder’ (WMA Cenevre Bildirgesi) ve meslek mensupları ihtiyacı olanlara gerekli bakımı sağlama görevlerini böyle yerine getirir. Tasarı ise tıp mesleğine sınırlama getirerek kaygı verici ölçüde ters yönde gitmektedir. Yasa tasarısını tehlikeli ve sorumsuzca olarak değerlendiriyoruz. Sizi, tasarının hemen geri çekilmesi için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz.”