Kültürel mirasa erişim hakkı savunuculuğu için Dijital Kültürel Miras Ağı

-
Aa
+
a
a
a

Kültürel Miras ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin'de Asu Aksoy ve Burçin Altınsay, Dijital Kültürel Miras Ağı'nın kurucularından Dr. Nurdan Atalan ile Türkiye’de kültür mirası paydaşlarının düzenli bir şekilde dijitalleştirilerek erişime açılması ve saklanması konusunda adım atmalarının önemini konuşuyorlar.

""
Kültürel mirasa erişim hakkı savunuculuğu için Dijital Kültürel Miras Ağı
 

Kültürel mirasa erişim hakkı savunuculuğu için Dijital Kültürel Miras Ağı

podcast servisi: iTunes / RSS

2021’de kurulan Dijital Kültürel Miras Ağı, Türkiye’de arkeolojik alanlardan, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarına, somut ve somut olmayan mirasa kadar kültürel miras başlığı altına giren bütün alanlarda üretilen verilerin dijitalleştirilerek açık veri olarak kamuoyunun kullanımına açılmasını savunan bir sivil toplum girişimi.Dijital Kültürel Miras Ağı, üniversiteler, araştırma kuruluşları, müzeler, arşivler ve kütüphaneler bünyesinde mevcut ve üretilmekte olan kültür mirası verilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinde yeni gelişmeler sayesinde dijitalleştirilmelerinin kolaylaştığını söylüyor. Telif hakları, veri güncellemesi, katılımcı ve birlikte-veri üretimi gibi, veri üretimi ve paylaşımı yönetimine ilişkin protokollerin tüm taraflar tarafından üzerinde anlaşılan bir sistem olarak oturtulması suretiyle kültürel mirasın bilgisine erişimde büyük bir hamle yapılabilecek.Dijital kültürel miras konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çalışmaların çok ilerlemiş olduğunu anlıyoruz. Konuğumuz Dijital Kültürel Miras Ağı'nın kurucularından Dr. Nurdan Atalan ile Türkiye’de kültür mirası paydaşlarının bu tartışmaları yakalamasının, mevcut mevzuat ve uluslararası sözleşmeleri uygulayabilir hale gelmelerinin ve ürettikleri verilerin düzenli bir şekilde dijitalleştirilerek erişime açılması ve saklanması konusunda adım atmalarının önemini konuşuyoruz. 

Dijital Kültürel Miras Ağı web sitesi adresi şöyle: 
https://dijitalkulturelmiras.com/anasayfa/