Savaşa Karşı Girişim

28 Mart 2006
Sivil itaatsizlik eyleminde bu kez 31 suç(!?) işleniyor ve yeni TCK'nın 22 maddesi bir tek metinde çiğneniyor. Tabii ilk celsede tüm bu maddelerin iptal yada değiştirilme istemiyle Anayasa Mahkemesine gönderilmesini isteyeceğiz.
20 Kasım 2001
ABD ve bağlaşıklarının dev savaş aygıtı "terörist avı" bahanesiyle Afganistan halkının üstüne çullandı ve savaşın küresel boyutlara ulaşabileceği ABD yönetimince resmen açıklandı. İnsanlığı bir kez daha savaşın vahşetiyle karşı karşıya getiren bu duruma seyirci kalamayız.