Şahin Alpay

16 Ağustos 2012
Usanmadan hatırlatmaya devam: Medya adam olmadan demokrasi adam olmaz...
12 Nisan 2010
Anayasa değişiklikleri paketindeki çoğu değişiklikleri isabetli buluyorum. Eğer milletvekili olsaydım, eleştirdiklerim dışında kalan maddelerin lehinde oy kullanırdım. Değişiklik paketi seçmen önüne bu haliyle de gelse, eksik ve kusurlarına rağmen olumlu oy vereceğim.
21 Ağustos 2009
Anlaşılan Mümtaz Soysal, insan hakları, hukuk devleti, demokrasi ve çoğulculuk ilkeleriyle ifadesini bulan yeni bir çağda, başka bir dünyada yaşadığımızın farkında bile değil.
05 Ağustos 2009
İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 29 Temmuz günü yaptığı basın toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın "Kürt açılımı" olarak adlandırdığı, Kürt sorununun çözümü yönünde yapılan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
16 Kasım 2007
Parlamenter demokrasilerde devlet başkanının sadece sembolik yetkilere sahip, tarafsız bir temsil makamı olduğu; bu nedenle halk değil parlamento tarafından, partiler arasında olabildiğince geniş bir mutabakatla seçilmesi gerektiğini anlatmak mümkün olmadı.
04 Kasım 2007
PKK saldırıları tırmandıkça, ABD'nin (sorumluluğu altındaki Irak'ta yuvalanan) PKK'ya karşı bir şeyler yapıp yapmayacağı konusunda sorular çoğaldıkça, dahası PKK'yı (PEJAK'ı) İran'ı istikrarsızlaştırmak için kullandığı ayyuka çıkınca, PKK'yı Türkiye'ye karşı da kullandığına dair komplo teorileri
11 Ekim 2007
PKK (veya bir fraksiyonu) terörü yeniden tırmandırıyor. İniş ve çıkışlarla 23 yıldır devam eden PKK ayaklanmasını sona erdirmek, Türkiye'nin birinci meselesi. PKK bitirilmek isteniyorsa, alınması gereken önlemleri bütün boyutlarıyla düşünmek; akılcı bir politika izlemek şart.
05 Ekim 2007
Etnik Kürt milliyetçiliği Türkiye'ye dışarıdan ihraç edilmiş bir vakıa değil; Türk milliyetçiliğinin etnik yorumunun doğurduğu tepkilerin yerel bir sonucu.
21 Eylül 2007
Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman, Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcisi Prof. Dr. Şerif Mardin ile bir mülakat yaptı (16 Eylül). Türkiye'de din ve laiklik konuları üzerinde odaklanan mülakatta Mardin'in söyledikleri fevkalade dikkate değerdi.
14 Eylül 2007
Çiçeği burnunda Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun, "Bana göre, küresel ısınma Türkiye'yi tehdit etmiyor" dediğini okuyunca (Radikal, 2 Eylül) şok geçirdim. Ve çok üzüldüm. "Gelen gideni aratacak mı?" diye düşündüm.
24 Ağustos 2007
Onbirinci cumhurbaşkanının seçimi dolayısıyla geçen nisan ayından bu yana devam eden tartışmalar, demokrasinin ne olup ne olmadığı konusunu daha uzun süre tartışmaya devam edeceğimizi gösteriyor.
15 Ağustos 2007
22 Temmuz seçimleri meşruiyetini sağlamlaştırarak AKP iktidarına büyük güç kazandırdı. Hemen bütün toplum kesimleri ve bölgeleriyle Türkiye, yaptığı başarılı hizmetlerin kadrini bildi ve AKP'yi yeniden tek başına iktidar yaptı.
02 Ağustos 2007
Kemalizm olarak anılan ideolojiye bağlı olanların Üskül'e gösterdiği tepkiler anlaşılabilir de, bunlara hak vermek mümkün değildir. Birkaç bakımdan:
19 Temmuz 2007
Benim vardığım sonuç şu: Türkiye'de yalnız seçmenler değil, partiler de hayli "oynak". Bu nedenle onları (hele seçmen algıları temelinde) "sağ-sol" ekseni üzerinde konumlandırmak iyice abes bir hal aldı.
05 Temmuz 2007
Benim kuşağım, Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla başlayan çok siyasi cinayet gördü. Ama demokrasi tarihimizdeki hiçbir siyasi cinayet, Hrant Dink cinayetinde olduğu kadar geliyorum diye diye, göz göre göre işlenmedi.
25 Mayıs 2007
AKP'nin hemen aşması gereken birincil sorun, bir "Sünni partisi" olmaktan çıkmak; Alevi ve gayrimüslim yurttaşların partinin bütün kademelerinde temsil edilmesini sağlamaktır.
23 Mayıs 2007
Her biri demokrasiyi yerleştirmemizi köstekleyen, sorunlarımızı daha beter hale getiren dört müdahaleden sonra Türkiye'nin askerî müdahaleler ve yönetimler dönemini geride bıraktığına içtenlikle inanıyordum.
03 Nisan 2007
Lisedeyken kazandığım bir bursla ABD'de bir yıl geçirmiştim. O yıl boyunca beni konuk eden Amerikalı aile ile yakınlığım hiç sarsılmadı.