Mehmet Uhri

28 Aralık 2013
Bu filmi gördük. İnsanlığın hak ve değer saydığı sağlık, eğitim, güvenlik, çevre, hatta su ve hava gibi "adalet" algısı da piyasa tanrılarına kurban edilmeye hazırlanılıyor. Aynı senaryo daha önce de oynandı.
14 Haziran 2013
Varlığınızın ve gücünüzün sorgulanmasından o kadar korktunuz ki ülkenin geleceği olan gençleri, o pırıl pırıl insanları böcek gibi ilaçlayıp dağıtmaya ve neredeyse yok etmeye kalktınız.
10 Haziran 2013
Doğu Karadeniz'de yaşayan bir garip kertenkeleyim. Vadinin günden güne eriyen suyu, yeşili rüzgarı arasında sesleri dinler, rüzgarın uğultusuna göre yağmuru koklarım. Vadinin, taşını toprağını, yeşilini, ışığını, rüzgarını, gürül gürül akan derelerini severim.
29 Mayıs 2013
Ağaçlar şehrin sessiz tanıklarıdır. Hani gün gelir geçmişin anılarıyla yüklü gövdesiyle yere yığılmış halde görürseniz şehrin sessiz sakinlerinden birini yaklaşın ve dinleyin. Derinden nasıl "ah" ettiğini duyarsınız, şaşırmayın.
04 Ocak 2013
Dinleyicimiz Mehmet Uhri'nin kaleminden James Joyce için bir güzelleme metni:
08 Kasım 2012
Dinleyicimiz Mehmet Uhri'nin İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi'nde devam eden Claude Monet sergisiyle vesilesiyle kaleme aldığı yazı:
09 Ekim 2012
Her türden şiddetin hayatımızın normal bir parçasına dönüştüğünün farkında mısınız?
27 Şubat 2012
Sağlıkta dönüşüm programı ile şekillenen sağlığın piyasalaştırılması süreci sistemi baştan sona yeniden yapılandırırken hekimleri de sağlık piyasasının maliyet unsurlarından birine indirgedi.
18 Ocak 2012
Dinleyicimiz Mehmet Uhri'nin, Hrant'ın arkadaşlarının 19 Ocak 13:00'te Agos'un önünde yapılacak sessiz buluşmasına çağrı amacıyla yazdığı metin:
05 Ocak 2012
Hipokrat'ı öldürdük. Hekimliğin idealize değerlerini simgeleyen Hipokrat'ı yavaş ve sinsice hayatımızdan uzaklaştırdık.
16 Aralık 2011
Ekolojik veriler iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin eşiğinde olduğumuzu gösterirken BM Dünya İklim Konferansı'nın bile yeterince kitlesel ilgi uyandırmamasını nasıl açıklayabiliriz?
29 Kasım 2011
Bu mektubu umutların tümüyle yitirildiği anlarda bile ortak akıl ile çözüm üretilebileceğinin kanıtı olan hastanemizde kaleme alıyorum. Umarım elinize ulaşır ve sağlığın piyasalaşmasının önlenemez olduğunu düşünen umutsuzlar için yol gösterici olur."
04 Kasım 2011
Doktorlar mesleklerini icra ederken her türlü ticari, idari, siyasi etkiden uzak olmayı, mesleki bağımsızlıklarını istiyorlar. İş güvencesi ve onurlu bir emeklilik istiyorlar. Bunlardan başka talepleri de yok. Çok şey istiyor, bu doktorlar.
21 Eylül 2011
Burası denize yukarıdan bakanların, kendinden bıkanların şehri, burası Molivos.
10 Ağustos 2011
Bu ülkede doktorlar mesleki bağımsızlıklarını yitirip yenildi ve teslim oldu.
06 Temmuz 2011
Türk Tabipler Birliği'nin endüstriyel tıp uygulamalarının doğuracağı acımasız piyasa ortamını dizginleyip dengeleyecek yeni yapılanmaya öncülük etmek gibi tarihi bir görevi olduğu düşüncesindeyim.
20 Haziran 2011
Dinleyicimiz Mehmet Uhri'den baba olmakla ilgili bir yazı: "Hayatta çok şey olabiliyor insan. İyi bir evlat, derslerinde başarılı öğrenci, oyunlarda atak, sporda başarısız biri olabiliyor.
01 Haziran 2011
Bu sabah geldiler, o yaşlı at kestanesini kesiyorlar. Uzaktan vedalaştık. Benim de elektriğimi kestiler. Şimdilik ayaktayım ama bu gece karanlık olacak. Hazır mısınız?
18 Nisan 2011
Hep o özü aradı, insanoğlu. Bedene canlılık veren ruhu, özü aradı. Öfke, acı, hüzün, neşe, heyecan, canlılık bedende bir yerlerde olmalıydı.
19 Mart 2011
Mehmet Uhri'nin 8. Açık Radyo Destek Projesi'nde bizimle paylaştığı düşünceler.