İncilâ Bertuğ

23 Ağustos 2002
"Boğazın tabiatında sular ve mehtap bulunduğu gibi saz yani mûsikî de vardır" diyor Abdülhak Şinâsî Hisar. Ahmed Hamdi Tanpınar da ona katılıyor: "Boğazın kendisi de sanatkârâne hatta müzikaldir. Tıpkı hoparlörle dışarıdan dinlenen opera gibi, bütün hareket adesenizin dışında kalır.
22 Mayıs 2002
"Bu tek başına ve ayakta oluş, sadece bir şekil değişikliği değil, bir buçuk asırdır oluşturulmak istenen yeni kültürün, hayatın ve yapılanmanın ve nihayet Cumhuriyet'in yansımalarının Münir Nurettin Selçuk tarafından eyleme dönüştürülmesidir." Büyük ses icracısı ve bestekâr, 21.
06 Şubat 2002
Selahattin Pınar'ı tanımak belki ilk hamlede lüzumsuz sayılabilir, çünkü onun yıllar yılı, hasta olduğu zamanlarda bile terketmediği İstanbul'un mûsikili sahnelerinde o kadar alışılmış, o kadar sevilmiş;sahnenin perdesi gibi, ışıkları gibi,kulisleri gibi bir hüviyeti,bir şahsiyeti vardı ki, bütün
06 Şubat 2002
Selâhattin Pınar, Beyoğlu'nun arka sokaklarından Nişantaşı apartmanlarına kadar her semtten her kesimden İstanbullu'nun aşklarının hüzünlerini, hatta ızdıraplarını yansıtmış, güfte seçiminde ve kurduğu melodik yapılarda hiçbir zaman basite kaçmadığı halde zamanının en tanınmış, en sevilen besteci