George Soros

21 Şubat 2018

“Sosyal medya şirketleri totaliter bir dünyaya giden yolun taşlarını döşüyor”, diyor George Soros: "Ufukta korkutucu bir olasılık var: otoriter devletlerle veri-zengini büyük IT (Bilgi Teknolojileri) tekelleri arasındaki ittifak. Bu ittifak veya ortaklık, yeni ortaya çıkan şirketsel denetim ve gözetim mekanizmalarını, zaten gelişmiş olan devlet denetim ve gözetim sistemleri ile birleştiriyor. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek totaliter kontrol ağını George Orwell bile hayal edemezdi."

16 Ağustos 2006
The war on terror is a false metaphor that has led to counterproductive and self-defeating policies.
01 Ekim 2004
This is the most important election of my lifetime. I have never been heavily involved in partisan politics but these are not normal times. President Bush is endangering our safety, hurting our vital interests and undermining American values.
08 Haziran 2004
All animals are equal, but some animals are more equal than others. Now, President Bush was not elected on the basis...
27 Ocak 2004
Fundamentalism has Spawned an Ideology of American Supremacy
16 Haziran 2003
Why the fight for a worldwide open society begins at home
12 Mart 2003
"Nobody is in possession of the ultimate truth and those who believe so are bound to be wrong. They can impose their views on the world only by coercion...
03 Eylül 2002
Ülkenin tümü mali skandallara ve şirket yolsuzluklarına karşı tetiğe geçmiş durumda. Öfkemize, duyulan şaşkınlık da eşlik etmekte: Nasıl olabildi? Aslında hiç şaşırmamalıyız.
28 Ağustos 2002
The whole country is up in arms about corporate abuse and financial wrongdoing. Our outrage is coupled with amazement: How could it have happened? Yet we shouldn't be amazed.