Cihan Uzunçarşılı Baysal

24 Mart 2017

Anayasa Hukukçusu Prof.Dr. İbrahim Özden Kaboğlu ile yeni Anayasa tasarısı karşısında kent ve ekolojiyi genel çerçeveden ele aldık.

24 Şubat 2017

Geçtiğimiz günlerde, tarihi Karaköy Yolcu Salonu ve Paket Postanesi binalarının yıkımları ile tekrar gündeme giren Galataport projesini, projenin gerçek amacını, yıkılan tarih kültür varlıklarını ve projenin  risklerini, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ile  enine boyuna konuştuk.

25 Kasım 2016

25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ydü. Kentin Tozu'nda, Eşitlik İzleme Kadın Grubu temsilcisi hukukçu Hülya Gülbahar'la, TCK 103'te gerçekleştirilen son düzenlemeler ile cezalar arttırılmış gibi görünse de erken yaşta evliliklerin teşvik edilmesini, çocuk istismarını ve kadın haklarını, koruma mekanizmalarını, kadınlar olarak ileriye dönük neler yapmamız gerektiğini  konuştuk.

04 Kasım 2016

27 Ekim günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 6306 sayılı kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri ve bunların yaşam alanları ve sakinleri üzerindeki sonuçlarını tartışıyoruz.
Konuğumuz, aynı zamanda Fikirtepelilerin konut hakkı mücadelelerinin de önemli isimlerinden olan Avukat Hürriyet Azak.

07 Ekim 2016

Kentin Tozu bu haftaki programını kapatılan radyo ve TV emekçileriyle dayanışmaya ve Türkiye'de basın özgürlüğü konusuna ayırdı. Hayatın Sesi TV'den Çepeçevre Yaşam programının yapımcısı Özer Akdemir, Karşı Pencere programının yapımcısı Zeliş Irmak ve İMC TV'den Yeşil Ekran programının yapımcısı Utku Zırığ konuklarımızdı.

19 Eylül 2016

Artvin Cerattepe'de Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır tarafından kurulmak istenen bakır ve altın madeni ile ilgili bugün (19 Eylül) görülecek olan Türkiye'nin en büyük çevre davası öncesinde Yeşil Artvin Derneği avukatı Bedrettin Kalın ile konuştuk: "Cerattepe bir ışık gibidir, Kuzey Yıldızı gibidir. Bu mücadelelere katılan herkese bir ışık olacaktır."                              

26 Ağustos 2016

Doğa, çevre, kırsal bölgeler ve kentler açısından büyük yıkımlar getiren bir maddeyi de içeren son torba yasa tasarısı  20 Ağustos  sabahı 4:45’de TBMM’de kabul edildi. Kentin Tozu'nda doğa ve çevre talanının yolunu açan Madde75'in ya da yasalaştığı haliyle Madde80'in tüm yönlerini, ekoloji mücadelesinin önde gelen hukukçularından avukat Yakup Okumuşoğlu'yla konuştuk. 

05 Ağustos 2016

Kentin Tozu'nda bu hafta, OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devirlerini ve askeri okulların kapatılmalarını kentsel rant çerçevesinde ele aldık. Konuklarımız, CHP İstanbul milletvekilleri Gülay Yedekçi ve Sezgin Tanrıkulu'ydu.

23 Temmuz 2016

İdam cezasının yeniden ülke gündemine girmesi nedeniyle, Türkiye’nin bağlı bulunduğu uluslararası sözleşmeler / antlaşmalar hukuku çerçevesinde idam cezasını, OHAL’i ve OHAL’in dokunamayacağı insan haklarını, konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Anayasa Hukukçusu Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu ile konuştuk.

24 Haziran 2016

24.İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında yapılması planlanan 14. İstanbul Onur Yürüyüşü valilik tarafaından yasaklandı. Kentin Tozu'nda, #örgütleniyoruz temalı 14.İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası'nın düzenleme komitesinden Haziran Düzkan ve Deniz Gedizlioğlu ile, LGBTİ+ bireylere karşı yapılan ayrımcılığı, uygulanan şiddetti ve hak ihlallerini konuştuk.

03 Haziran 2016

Kentin Tozu'nda, TMMOB Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Başkanı Mücella Yapıcı ve TMMOB Mimarlar Odası avukatı Can Atalay'la, hafta başında TMMOB Mimarlar Odası'nın Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’na hukuksuzca yapılan tahliye girişimini konuştuk. 

27 Mayıs 2016

Gezi Direnişi'nin 3. yılında, Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği hukukçuları avukat Hakkı Birkan Işın ve avukat Arman Yılmaz'la Danıştay’ın Topçu Kışlası ile ilgili son kararını konuştuk.

13 Mayıs 2016

Kentin Tozu'nda daha önceleri birçok kez konuk ettiğimiz David Harvey’in, 28 Haziran 2015’de Londra’da yaptığı konuşmasını yayınladık. Harvey, emeğin mekânından sermayenin mekânına evrilen kentte gündelik yaşamı nasıl  örgütleyeceğimizi tartışıyor. Harvey konuşmasını, Kent Hakkı kavramını ortaya atan Makrsist düşünür Lefebvre’in sözleriyle bitiriyor: “Devrim ya kentsel bir devrim olacaktır ya da hiçbir şey.’’ 

06 Mayıs 2016

Tüm dünyada Mayıs ayında başlayan “Fosil Yakıtlardan Kurtul” (Break Free) kampanyasını ve 15 Mayıs'ta Aliağa'da başlayacak olan Türkiye ayağını Foça Çevre Platformu FOÇEP ve Fosil Yakıtlara Karşı İnisiyatif’ten Bahadır Doğutürk ile konuştuk.

15 Nisan 2016

Gaziosmanpaşa mahallelerinin rantsal dönüşüme karşı konut hakkı mücadelelerini, ilçeye yönelik alınan acele kamulaştırma kararını ve tüm ilgili alanlar için acele kamulaştırma karşısında hukuki mücadeleyi, konuklarımız Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi'nden Süleyman Şahin ve Ekoloji Kolektifi'nden Avukat Fevzi Özlüer ile konuştuk.

01 Nisan 2016

Kentin Tozu'nda bu hafta Bakanlar Kurulu'nun Diyarbakır Sur ilçesine yönelik olarak aldığı acele kamulaştırma kararını ve ötesini tartıştık. Konuklarımız TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin avukatı Can Atalay ve Mezopotamya Hukukçular Derneği'nden avukat Gülşen Özbek.

04 Mart 2016

Kentin Tozu'nda bu hafta, İstanbul'da birer ikişer elimizden alınan parklarımızı ve yeşil alanlarımızı ve  onları korumak için süren mücadeleyi konuştuk.

26 Şubat 2016

Bu hafta Kentin Tozu'nda, Kadıköy Meydanı ve Çevresi koruma amaçlı nazım imar planlarının iptaliyle revize edilecek planlarda Haydarpaşa'nın gar olarak kimliğini muhafaza edeceği müjdeli haberini ele aldık. Haydarpaşa gerçekten kurtuldu mu?

19 Şubat 2016

Kentin Tozu'nda Artvin’e bağlanarak ilk günden beri Cerattepe madenine karşı yürütülen mücadelenin içinde bulunan Sercan Dede ile son durumu ve gelişmeleri konuştuk. Ardından Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile, ‘’Direniş Hakkı’’ ve direnişin meşruiyetini Artvin bağlamında tartıştık.

05 Şubat 2016

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından yayınlanan bir tebligat ile uygulamaya sokulan yeni yönetmelik, lisansı olmayan kişilerin atık toplamasını  ve ayrıca lisanslı toplama ayrıştırma yetkisi olmayanlardan da atık alımını yasaklıyor.  500 bin emekçinin, aileleri ile birlikte yaklaşık 2 milyon kişinin hayatını etkileyecek bu haksız düzenlemeyi, Roman Hakları aktivisti ve Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye Gözlemcisi Hacer Foggo ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Kurucu Başkanı Ali Mendillioğlu ile konuştuk.