Sağlık

22 Ağustos 2017
Bu  hafta Açık Bilinç’te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’den Prof. Hakan Gürvit’le 2017 Dünya Alzheimer Kongresi sonrası Alzheimer araştırmalarında yeni bulgulardan söz edeceğiz ve sıkça sorulan pratik sorulara değindik.
14 Ocak 2014
Geçtiğimiz hafta Tohumdan Hasada Ekolojik yaşam'da "Yemezler" adlı yeni kitabı vesilesiyle, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nden Doç. Dr. Yavuz Dizdar'ı ağırladık. Beslenme ve sağlık ilişkisine dair çok faydalı bir sohbet oldu.
16 Haziran 2013
Dr. Ali Çerkezoğlu'yla Sağlık Bakanlığı'nın revirlerde gönüllü olarak çalışan doktor ve sağlık çalışanlarına suç duyurusunda bulunacağına dair beyanını, hekimlerin meslek ettiğinin bu konuda ne söylediğini, polisin kullandığı gazın insan sağlığına etkilerini konuştuk.
15 Haziran 2013
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müzezzinoğlu, Gezi Parkı direnişi boyunca polis saldırıları sırasında gaz yüzünden rahatsızlanan ya da gaz kapsülleri, plastik mermi vs.
16 Nisan 2013
17 Nisan Çarşamba günü, Türk Tabipleri Birliği ve diğer sağlık meslek örgütlerinin çağrısıyla, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın yarattığı tahribatın önlenmesine, nitelikli bir sağlık ortamının yaratılmasına, hekim-hasta ilişkisinin düzelmesine ve sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik, ülke çapında b
05 Mart 2013
Önce Sağlık'ta canlı yayın konuklarımız Aslı Över ve annesi Ufuk Hasdemir ile Asperger Sendromu'nu konuştuk. Asperger Sendromu nedir? Nasıl tanı konur? Asperger sendromlu bireylere ve ailelerine yardımcı olabilecek bazı bilgiler.
02 Kasım 2012
Önce Sağlık'ın bu yayın dönemindeki ilk programında, İstanbul Tabip Odası Başkanı, İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr.
27 Şubat 2012
Sağlıkta dönüşüm programı ile şekillenen sağlığın piyasalaştırılması süreci sistemi baştan sona yeniden yapılandırırken hekimleri de sağlık piyasasının maliyet unsurlarından birine indirgedi.
21 Şubat 2012
Önce Sağlık'ta İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
07 Şubat 2012
Toplumsal yaşamın her alanında karşı karşıya olduğumuz önyargı, nefret söylemi, ayrımcılık ve nefret suçları sağlıkta nasıl ortaya çıkıyor? Önce Sağlık'ta Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu'ndan Murat Köylü ve Pozitif Yaşam Derneği'nden Sevgi konuğumuz oldu.
23 Ocak 2012
Önce Sağlık'ta, İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Kenan Demirkol'la tükettiğimiz gıdalar, gıda üretimi, 'gıda emperyalizmi', kolestrol, süt, mısır, GDO ve daha başka pekçok şey hakkında konuştuk:"Sağlıklı beslenmenin yolu küçük çiftçileri desteklemekten geçer."
09 Ocak 2012
Önce Sağlık'ta, Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Tabip Odası Etik Kurul üyesi Avukat sait Ümit Erdem'le, 'Sağlıkta Dönüşüm' adıyla yapılan yeni sağlık politikalarının hastalara etkisi üzerine sohbet ettik.
05 Ocak 2012
Hipokrat'ı öldürdük. Hekimliğin idealize değerlerini simgeleyen Hipokrat'ı yavaş ve sinsice hayatımızdan uzaklaştırdık.
29 Kasım 2011
Bu mektubu umutların tümüyle yitirildiği anlarda bile ortak akıl ile çözüm üretilebileceğinin kanıtı olan hastanemizde kaleme alıyorum. Umarım elinize ulaşır ve sağlığın piyasalaşmasının önlenemez olduğunu düşünen umutsuzlar için yol gösterici olur."
29 Kasım 2011
Önce Sağlık programının bu yayın dönemindeki ilk programında, son günlerde sağlık sektöründe, tıp eğitimi veren üniversitelerde yapılan köklü değişiklikleri konuşmak için, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören'i konuk etmiştik.
04 Kasım 2011
Doktorlar mesleklerini icra ederken her türlü ticari, idari, siyasi etkiden uzak olmayı, mesleki bağımsızlıklarını istiyorlar. İş güvencesi ve onurlu bir emeklilik istiyorlar. Bunlardan başka talepleri de yok. Çok şey istiyor, bu doktorlar.
10 Ağustos 2011
Bu ülkede doktorlar mesleki bağımsızlıklarını yitirip yenildi ve teslim oldu.
06 Temmuz 2011
Türk Tabipler Birliği'nin endüstriyel tıp uygulamalarının doğuracağı acımasız piyasa ortamını dizginleyip dengeleyecek yeni yapılanmaya öncülük etmek gibi tarihi bir görevi olduğu düşüncesindeyim.
20 Haziran 2011
"Zoru başarırız, imkansız zaman alır!" Bu söz komandolarının mottosudur. İncil'de de geçer. Ama böbürlenmeyi, kendine olan sonsuz güveni de yansıtır. Aşk, sevgi, huzur ve sağlıkta ise bu söz çoğu zaman tehlikeli bir takıntıdan başka bir şey değildir.