KADIN5

KADIN5

20 Mart 2017

Kadın (İsim): Emperyalizm, Namus, İffet, İtaat, Feminizm > Ayrımcılık , Ötekileştirme X Yüceltme

20 Mart 2017 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Kamusla Güreş podcast servisi: iTunes / RSS

Yok sayılan ya da yok edilmeye çalışılan kadın imajına karşı duran kadını ve bu baskılar altında ezilen kadını ele alarak bu ana başluktaki beşinci programımızı tamamlıyoruz. 

Playlist:
Şarkıcı / YorumcuParça Adı
Leni Krawitz
American Woman