‘Hukuk Güvenliği’nde ‘bölge adliye mahkemelerinin işlevi ve yapılan değişiklikleri’ Av. Dr. Ali Pehlivan yorumlayacak

Hukuk Güvenliği
-
Aa
+
a
a
a

Bahri Belen ve Aynur Tuncel’in hazırlayıp sunduğu ‘Hukuk Güvenliği’ programının bugünkü konuğu Av. Dr. Ali Pehlivan.

Fotoğraf: raguellaw.com

Bölge adliye mahkemelerinin işlevi, bu mahkemelere ilişkin son yargı paketi ile yapılan değişikliklere konu olacak program, 15.30 – 16.30 saatleri arasında yayınlanacak.

Ali Pehlivan kimdir?

Dr. Ali Pehlivan, Haziran 1998’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde özel hukuk alanında ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde insan hakları hukuku alanında yüksek lisans derecelerini almıştır.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Kabahatler Hukukunun Genel Esasları” isimli doktora teziyle 16 Ocak 2012 tarihinde “hukuk doktoru” unvanını alan Pehlivan; Prof. Dr. Aydın Aybay ve Prof. Dr. Rona Aybay’ın İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basılan Hukuka Giriş kitabına, 2013 yılındaki 9. basısından itibaren ortak yazar olarak katılmıştır.

Türk Ceza Hukuku Derneği üyesi olan, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında yayınlanmış makaleleri bulunan Dr. Pehlivan, Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi’nin “Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri Projesi”nde eğitimci olarak görev yapmıştır. İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen çeşitli eğitim çalışmalarına halen katkıda bulunmaktadır.