9 Kasım 2018

9 Kasım 2018

09 Kasım 2018

"Bir çayırı biçerken iyi otları da kötü otları da birlikte biçiyorsunuz. Neticede bu bir çayır."

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, kamudan ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen doktorların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerde de çalışmasını engelleyen, Dünya Tabipler Birliğ'nin utanç verici dediği tasarıyı tasvir ediyor.

(BBCTürkçe - Bianet)