İstanbul Üniversitesi

25 Nisan 2018
Açık Gazete'de konuğumuz olan İstanbul Tabip Odası Eski Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez'le, İstanbul Üniversitesi'nin bazı bölümlerinin yeni kurulacak İbni Sina Üniversitesi'ne bağlanmasına ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Silivri'ye taşınmasına dair yapılan planları, ilgili tarafların, meslek odalarının dışarıda bırakıldığı karar sürecini, bu konudaki güçlü protesto ve tepkileri, bu kararların Türkiye'de bağımsız üniversite kurumu ve katılımcı demokrasi açısından ne manaya geldiğini konuştuk.