Türkiye'nin Ekonomik Zorluklarını Aşmaya Yönelik Politikalar Görüyor muyuz?

Türkiye'nin Ekonomik Zorluklarını Aşmaya Yönelik Politikalar Görüyor muyuz?

03 Eylül 2018

Açık Gazete'nin Ekonomi Politik köşesinde Ali Bilge'yle, Türkiye'nin ekonomik durumunu, özellikle döviz kurundaki artışa bağlı olarak enflasyon oranındaki ve fiyatlardaki artışı, içinde bulunduğumuz bu önemli ekonomik zorlukları aşmaya yönelik bir politika görüp göremediğimizi  konuştuk.

03 Eylül 2018 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Ekonomi Politik podcast servisi: iTunes / RSS

Kategori: