Dünya ve Ülke Gündemine Genel Bir Bakış

Diğer Program: 
Açık Gazete

Dünya ve Ülke Gündemine Genel Bir Bakış

11 Aralık 2017

Açık Gazete'nin Ekonomi Politik köşesinde Ali Bilge'yle Lozan Antlaşması'nın "güncellenmesi" tartışmasını, İnsan Hakları Haftası bağlamında ülkedeki OHAL döneminin sürekliliğini ve hukukun ortadan kalkmasını, iş âleminde ve TÜSİAD'da demokrasi ve hukuk taleplerinin yetersizliğini, bölgesel ve uluslararası çerçevede ABD'nin Kudüs kararını ve buna verilen tepkileri, Putin'in Türkiye ziyaretini, ülkede geçmişten günümüze demokrasinin yerleştirilmesi için verilen çabaları konuştuk.

11 Aralık 2017 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Ekonomi Politik podcast servisi: iTunes / RSS